הרשמה לכנס מגמות תשע"ח

יום ראשון י"א בתמוז 24 ביוני 2018ההרשמה לכנס נסגרה