"בין מסורת, חדשנות ואפקטיביות בית ספרית"


יום ראשון י"א בתמוז 24 ביוני 2018
תכנית הכנס

9:30-10:00
התכנסות


10:00-11:30 - מושב פתיחה
בית הכנסת
יושב ראש: ד"ר שמואל שנהב, מכללה ירושלים

ברכות:
פרופ' ג'פרי גלנץ
ד"ר דבורה רוזנווסר
פרופ' יזהר אופלטקה


10:30-11:30 - הרצאת אורח (באנגלית)
Prof. Ira Bogotch, Florida Atlantic University
Equity and Social Justice: Implications for School Leaders


11:45-13:15 מושבים מקבילים 1
1.1. הצלחות ואתגרים במנהיגות בית ספרית
בית הכנסת
יושבת ראש: פרופ' דורית טובין, אוניבסיטת בן גוריון


 • דרגת היישום של העצמה מקצועית בקרב מנהלי בתי הספר התיכוניים הערביים בישראל
  ד"ר סעיד עודה, המכללה האקדמית הערבית ומכללת אונו
 • תרגום המסורת לפרקטיקות פדגוגיות חדשניות: מטפורות של מנהלים ביישום רפורמה ארצית
  ד"ר שרי גנון-שילון, אוניברסיטת בר אילן ומכללת חמדת הדרום ופרופ' חן שכטר, אוניברסיטת בר אילן
 • למי מנהלי בתי ספר מייחסים את האחריות לטעויות שהם עשו?
  גב' עינב קולטון, מכללת גורדון ופרופ' אליעזר יריב, מכללת גורדון
 • חוויות שיא בחייהם של מנהלי בתי ספר כמעצבים דפוסי ניהול
  גב' רחלי ניניו, אוניברסיטת בר אילן וד"ר יוסי קליין, אוניברסיטת בר אילן

1.2. ממימון הוגן לשוויון הזדמנויות
כיתה 302
יושבת ראש: ד"ר איריס בן דוד-הדר, אוניברסיטת בר אילן


 • האם זה באמת הוגן? ניתוח של מידת השוויוניות בהקצאת המשאבים לחינוך בישראל 2012-2015
  גב' אלינור בן לוי, אוניברסיטת בר אילן וד"ר איריס בן דוד-הדר, אוניברסיטת בר אילן
 • הקצאת המשאבים התוספתיים ותרומתה לעיצוב התפלגות התפוקות בחינוך: המקרה של הרשויות המקומיות בישראל
  מר סמי עטר, אוניברסיטת בר אילן; ד"ר איריס בן דוד-הדר, אוניברסיטת בר אילן וד"ר יוסי קליין, אוניברסיטת בר אילן
 • השינויים בתקציב החינוך (תוספות והעברות) לאורו של האקלים הפוליטי בישראל
  מר רועי וולף, אוניברסיטת בר אילן; ד"ר איריס בן דוד-הדר, אוניברסיטת בר אילן וד"ר יוסי קליין, אוניברסיטת בר אילן
 • בחירה ויעילות בחינוך
  מר מור זהבי, אוניברסיטת בר אילן; ד"ר איריס בן דוד-הדר, אוניברסיטת בר אילן וד"ר יוסי קליין, אוניברסיטת בר אילן
 • האם אנחנו מתקרבים ליעד של שוויוניות בחינוך? ניתוח מקורות ומגמות אי השוויון בהישגים בחינוך בישראל 2012-2016
  ד"ר זהורית דדון-גולן, אוניברסיטת בר אילן ומכללת חמדת הדרום

1.3. תפיסות ועמדות של מנהלים
כיתה 303
יושב ראש: ד"ר אורי אייל, האוניברסיטה העברית


 • אופטימיות בקרב מנהלים בבתי ספר תיכוניים ערביים בצפון ישראל
  גב' פאדיה אבראהים, אוניברסיטת תל אביב
 • תפיסות של מנהלים את מקומו של ועד ההורים הבית ספרי
  מר ארנון קליין, מכללה ירושלים וד"ר חיים שקד, מכללת חמדת הדרום ומכללה ירושלים
 • תפיסות מנהלים את תפקידם בפיתוח מקצועי של מורים בבית ספרם
  ד"ר אורי קצין, מכללה ירושלים
 • לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי: ההגיונות הסותרים בתפקידן של מנהלות בתי ספר בפיתוח המקצועי של סגל ההוראה בבית ספרן
  גב' קרן דרעי, מכללת אחוה וד"ר רוני ריינגולד, מכללת אחוה

1.4. היבטים ומאפיינים מנהיגותיים בעבודת המנהל
כיתה 304
יושבת ראש: פרופ' אורית אבידב-אונגר, מכללת אחוה


 • המנהיגות המבוזרת הלכה למעשה: השתתפות מנהלים בישיבות צוות
  גב' מירית ישראלי, אוניברסיטת בן גוריון
 • בדרך למנהיגות פדגוגית: חיזוק תחושות מסוגלות מקצועית של פרחי ניהול בתפקידם כמנהיגים פדגוגיים
  ד"ר קובי גוטרמן, סמינר הקיבוצים וד"ר אורי קצין, מכללה ירושלים
 • לקראת מסגרת תיאורטית "הוליסטית" של מנהיגות לצדק חברתי
  ד"ר אריאל שריד, מכללת בית ברל
 • מנהיגות אותנטית כמתווכת בין זהות מקצועית ואקלים אתי ארגוני לבין התנהגות אזרחית, התנהגות פוליטית ועזיבה בקרב מנהלי בית ספר יסודי בישראל
  ד"ר ליבי מלון, אוניברסיטת בר אילן ופרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי, אוניברסיטת בר אילן
 • חשיבה מערכתית במנהיגות חינוכית: תיקוף מבנה
  גב' נחמה נדב, אוניברסיטת בר אילן; ד"ר חיים שקד, מכללת חמדת הדרום; ד"ר פסקל בן עוליאל, אוניברסיטת בר אילן ופרופ' חן שכטר, אוניברסיטת בר אילן


13:15 - 14:15
ארוחת צהריים


15:45-14:15 - מושבים מקבילים 2
2.1. תרבות ארגונית ורגשית במסגרות חינוכיות פורמליות ולא פורמליות
בית הכנסת
יושבת ראש: פרופ' יעל פישר, מכללת אחוה


 • תרבות רגשית וניהולה בעבודת צוות בבית ספר תיכון
  מר אבינועם יומטוביאן, מכללת גורדון וד"ר ניצה שוובסקי, מכללת גורדון
 • תכנית "שמים" בחינוך: השלכות על התרבות הארגונית ועל העצמת המורים בבית הספר
  מר אבישי זילכה, האוניברסיטה הפתוחה ופרופ' אורית אבידב-אונגר, מכללת אחוה
 • תכנית השעות הפרטניות בראי תרבות בית הספר: הצהרות מול ביצוע במימוש תכנית השעות הפרטניות
  גב' איריס וולפין, מכללת אוהלו
 • התרבות הרגשית, ביטוייה ומאפייני ניהולה בהתנהלות צוות מדריכי נוער שהוכשר לחשיבה חיובית
  מר משה אדמוני, מכללת גורדון וד"ר ניצה שוובסקי, מכללת גורדון

2.2. מנהיגות חינוכית בגני ילדים: מאפיינים ותהליכים
כיתה 302
יושבת ראש: ד"ר פסקל בן עוליאל, אוניברסיטת בר אילן ומכללה ירושלים


 • מאפייני תחושת העצמה של גננות המובילות קהילה מקצועית להתפתחות מקצועית
  גב' סיון בן חמו, מכללת אחוה ופרופ' אורית אבידב-אונגר, מכללת אחוה
 • "מי את הגננת? כולה גננת!": הבניית דימוי פרופסיונאלי באמצעות ניתוח שיח הצגת העצמי על רקע רפורמות בחינוך לגיל הרך בישראל
  גב' רעות לירז, האוניברסיטה העברית וד"ר אורי אייל, האוניברסיטה העברית
 • קבלת החלטות של מנהלות גן: שיקולים, תהליכים ומודל יישומי
  גב' עמית הראש, מכללת אחוה ופרופ' יצחק פרידמן, מכללת אחוה
 • התקרבות בין-אישית כתשתית להנעת עובדים בגן הילדים
  ד"ר מסדה סטודני, מכללת גורדון

2.3. בין מנהיגות המנהל להתנהגויות ועמדות של מורים
כיתה 303
יושב ראש: ד"ר זוהר טל, מכללת חמדת הדרום


 • תרומתם של המנהיגות האותנטית הבית ספרית והאקלים האתי הבית ספרי בהנעת המורים להתנהגות אזרחית ולצמצום הנרפות החברתית
  ד"ר רעות חן גמליאל, אוניברסיטת בר אילן ופרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי, אוניברסיטת בר אילן
 • זהות מקצועית ושאיפות קריירה כמתווכות את הקשר בין תפיסת המנהל כמנהיג אותנטי לבין התנהגויות מורים במערכת החינוך בישראל העובדים תחת הרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"
  גב' סיגלית צמח, אוניברסיטת בר אילן ומכללה ירושלים ופרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי, אוניברסיטת בר אילן
 • הקשר בין נוכחות ניהולית לבין העצמת מורים בבתי הספר
  ד"ר אהרן בוזגלו, מכללת אורות ישראל וגב' אריאלה מאדר, מכללת אורות ישראל
 • מי מרוויח ממנהיגות צ'מפיונית בבתי ספר במגזרי מיעוטים בישראל
  גב' כמיליה מועלם, ד"ר סמדר גלעד-חי, מכללת גורדון ומכללת אורנים

2.4. הנתיבה המקצועית של המורים
כיתה 304
יושב ראש: ד"ר קובי גוטרמן, סמינר הקיבוצים


 • ניידות פנימית ועזיבת המערכת בקרב מורים בתחילת הקריירה
  ד"ר דוד מעגן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 • הגורמים לתחושת הפחד אצל מורים חרדים, השפעותיה והשלכותיה
  הרב חיים ארלנגר, אוניברסיטת תל אביב ופרופ' יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב
 • מקומה של החמלה בהוראה
  גב' אורית גמרמן, אוניברסיטת תל אביב
 • האחר הוא אני, אבל...: בין קבלה לדחייה בעבודה עם מורים עם מוגבלות פיזית
  גב' נועה טל-אלון, אוניברסיטת בר אילן ופרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי, אוניברסיטת בר אילן


15:45 - 16:00
הפסקת קפה


16:00 - 16:30 - פוסטרים
כיתה 305 ומרחב כיתות 300
 • העצמה כגורם מתווך בין מנהיגות הוראתית להתנהגות אזרחית ארגונית של מורים
  גב' אהובה טבילה, מכללה ירושלים; גב' רוית ישרוף, מכללה ירושלים; גב' אביבית כהן, מכללה ירושלים; גב' אסתי קליין, מכללה ירושלים; ד"ר ענת בארט, מכללה ירושלים וגב' סיגלית צמח, מכללה ירושלים
 • תמורות ביחס מנהלי פנימיות בחמ"ד כלפי מעורבות הורים בהתאם למגדר התלמידים
  ד"ר אהרן בוזגלו, מכללת הרצוג וגב' נעה אביבי, מכללת הרצוג
 • סגנון ניהול של מנהל בית ספר כמנבא שונות באקלים בית ספרי בתיווך גורם המוטיבציה של צוות המורים
  מר נועם הכסטר, מכללה ירושלים ד"ר פנחס לוזון, מכללה ירושלים
 • תפיסות מנהלים בדרג ביניים לגבי רפורמת הלמידה המשמעותית
  מר חגי גפן סיטון, אוניברסיטת בר אילן ופרופ' חן שכטר, אוניברסיטת בר אילן
 • מנהיגות ערבית נשית בבתי ספר ערביים ובבתי ספר מעורבים (יהודיים-ערביים) מנקודת מבט של מנהלות ומורים
  גב' עדנה עסיס, מכללה ירושלים; גב' רחל פוגל, מכללה ירושלים; גב' סיגלית צמח, מכללה ירושלים וד"ר ענת בארט, מכללה ירושלים
 • ההשפעה של רפורמת פתיחת אזורי הרישום על האינטגרציה בבתי הספר בירושלים
  ד"ר אהרן בוזגלו, מכללת הרצוג ומר אביעד יעקובי, מכללת הרצוג
 • סגנון ניהול כמנבא שונות ברמות שחיקה של מורים בתיווך גורם מוטיבציה של מורים
  מר יעקב רודיק, מכללה ירושלים וד"ר פנחס לוזון, מכללה ירושלים
 • מה בין מנהיגות רוחנית ואינטליגנציה רוחנית לבין סיפורי הצלחה של מנהלים
  גב' חנה שנהב, מכללת אורות ישראל
 • ניבוי מחויבות ארגונית בקרב מורים חרדים באמצעות מנהיגות מעצבת, מתגמלת ומשתפת של מנהל בית הספר
  גב' זהבית האוזי, מכללה ירושלים; ד"ר פסקל בן עוליאל, אוניברסיטת בר אילן ומכללה ירושלים, וד"ר ענת בארט, מכללה ירושלים
 • השפעת הנוכחות הניהולית על עבודת הצוות בבית ספר צומח
  ד"ר אהרן בוזגלו, מכללת אורות ישראל; גב' הדס קליין, מכללת אורות ישראל וגב' נחמה עטר, מכללת אורות ישראל
 • סגנון הניהול כמנבא את רמת המחויבות הארגונית בתיווך האקלים הארגוני
  מר דוד אהרוני, מכללה ירושלים וד"ר פנחס לוזון, מכללה ירושלים
 • השפעת אקלים האי צדק ארגוני על שביעות הרצון וההתנהגות אזרחית ארגונית בקרב מורים בבתי ספר יסודיים במגזר הדרוזי
  גב' לינה אסמאעיל, מכללת גורדון, ד"ר סמדר גלעד-חי מכללת גורדון
 • שביעות רצון של המורה מעבודתו כגורם מתווך בקשר בין מנהיגות משתפת של מנהל בית הספר לבין תחושת המחויבות הארגונית של המורים
  גב' אילה פרץ, מכללה ירושלים; ד"ר ענת בארט, מכללה ירושלים וד"ר פסקל בן עוליאל, אוניברסיטת בר אילן ומכללה ירושלים
 • קונפליקט בין מנהל מקצועי לבין דירקטוריון שאינו מקצועי ביישום החזון החינוכי הלכה למעשה
  ד"ר אהרן בוזגלו, מכללת הרצוג ומר ניר קורן, מכללת הרצוג
 • אמפתיה של המנהל כמנבאת מסוגלות עצמית של המורים בתיווך המוטיבציה של המורים
  מר שרגא שטייף, מכללה ירושלים וד"ר פנחס לוזון, מכללה ירושלים
 • השפעת אקלים אתי תומך אכפתיות על לכידות חברתית ושחיקה בקרב מורים
  גב' אתי אפק, מכללת גורדון, ד"ר סמדר גלעד-חי מכללת גורדון
 • השפעת הנוכחות הניהולית על אקלים צוות בית הספר
  ד"ר אהרן בוזגלו, מכללת אורות ישראל; גב' אוריה קליין, מכללת אורות ישראל וגב' עירית גובי, מכללת אורות ישראל


16:30 - 18:00 - מושבים מקבילים 3
3.1. היבטים ארגוניים בעבודת צוותים חינוכיים
בית הכנסת
יושבת ראש: ד"ר ניצה שוובסקי, מכללת גורדון


 • "עניין של זמן": תפיסות ודרכי התמודדות של צוות ניהולי ביחס לשחיקה ועזיבה תכופה של מדריכים בבית ילדים
  גב' אילנה אלמשעלי, מכללה ירושלים וד"ר שמואל שנהב, מכללה ירושלים
 • הקשר בין האקלים האתי לבין הדימוי העצמי של המורים בתיווך משתנה האמון: השוואה בין בתי ספר ממלכתיים לממלכתיים דתיים
  ד"ר דניאל פלד, מכללת אוהלו וגב' זמירה פרג'ון, מכללת אוהלו
 • קהילת מורים לפיזיקה ותרומתה להתפתחות המקצועית של המורים המובילים והמורים המשתתפים: חקר מקרה
  גב' צהלה ארגמן, מכללת אחוה ופרופ' אורית אבידב-אונגר, מכללת אחוה
 • רוטינת המיפוי בבית הספר: מי ממפה, מה ולאיזה צורך?
  גב' סעדה ברקת, אוניברסיטת בן גוריון ופרופ' דורית טובין, אוניברסיטת בן גוריון

3.2. יוזמות חינוכיות וארגוני מגזר שלישי
כיתה 302
יושבת ראש: פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי, אוניברסיטת בר אילן


 • מאתגור למו"מ: יזמות מנהלים בציר הזמן
  ד"ר דבורה אדן, מכללת הגליל המערבי
 • על יזמות חינוכית בתהליכי יציבות ושינוי
  גב' הילה טל, אוניברסיטת בן גוריון; פרופ' דורית טובין, אוניברסיטת בן גוריון
 • מעורבותם של ארגונים חוץ-ממשלתיים ביישום מדיניות חינוכית במערכת החינוך הישראלית
  ד"ר ירדן גאלי, מכללת חמדת הדרום ומכללת תלפיות
 • ייצוג בתקשורת של הקשר שבין ארגוני מגזר שלישי לבין בתי הספר בבריטניה ובישראל
  מר חן טוקר, אוניברסיטת תל אביב; ד"ר מירי ימיני, אוניברסיטת תל אביב וד"ר ערן תמיר, אוניברסיטת תל אביב

3.3. מנהיגות הביניים בבית הספר:
כיתה 303
יושבת ראש: ד"ר חוה גרינספלד, מכללה ירושלים


 • הטמעת תכנית התקשוב בבתי הספר מנקודת מבטם של רכזי התקשוב
  ד"ר אגוזה וסרמן, מכללת הרצוג וגב' חגית רפאל, מכללת הרצוג
 • מיצוב תפקיד רכז ההערכה במִדרג הארגוני של בית הספר היסודי
  ד"ר דליה חסון-גלעד, מכללת אורנים
 • הגורמים וההשלכות של מנהיגות מעצבת בקרב מנהיגי ביניים בבתי הספר
  גב' אילה צדוק, אוניברסיטת בר אילן וד"ר פסקל בן עוליאל, אוניברסיטת בר-אילן
 • סגנים, משרד החינוך ומה שביניהם: תפיסת תפקיד 'מסורתית' וחדשה של תפקיד הסגן בבית הספר
  ד"ר רינת כהן, אוניברסיטת בר אילן ופרופ' חן שכטר, אוניברסיטת בר אילן

3.4. מדיניות חינוכית ויישומה בבית הספר
כיתה 304
יושב ראש: ד"ר חיים שקד, מכללת חמדת הדרום ומכללה ירושלים


 • תפיסות הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים את מדיניות השילוב במערכת החינוך הרגילה
  גב' מורן לזרוביץ, מכללת אורנים וד"ר ניבי גל-אריאלי, מכללת אורנים
 • מדיניות חינוכית בבית ספר מרובה תרבויות
  גב' חני זאנו, מכללת אחוה וד"ר רוני ריינגולד, מכללת אחוה
 • מצלמות מעקב בבתי ספר יסודיים בישראל: נרמול, התנגדות ותודעת פרטיות של ילדים
  גב' שירן גרמן בן-חיון, אוניברסיטת חיפה; ד"ר לטם פרי-חזן, אוניברסיטת חיפה ופרופ' מיכאל בירנהק, אוניברסיטת תל אביב
 • המדיניות הבית ספרית בישיבות תיכוניות להגברת המוטיבציה ללימוד הגמרא
  מר אבישי רוזנפלד, מכללה ירושלים וד"ר חיים שקד, מכללת חמדת הדרום ומכללה ירושלים


18:00-18:15 - מושב נעילה
בית הכנסת
 • דברי סיכום
  פרופ' אדם ניר