הרצאת אורח תשע"חפרופ' אירא בוגוץ'

פרופ' אירא בוגוץ' Prof. Ira Bogotch

פרופ' אירא בוגוץ' הוא חבר סגל בחוג למנהיגות חינוכית באוניברסיטת פלורידה אטלנטיק.
תחומי העניין העיקריים שלו הם גורמים חברתיים-תרבותיים והיסטוריים המשפיעים על מנהיגות בית-ספרית, מנהיגות פדגוגית, אינטרנציונליזציה (הבינאום) של מנהיגות חינוכית, והקשר בין מנהיגות חינוכית לצדק חברתי. על נושאים אלה פרסם מאמרים וספרים רבים. http://www.coe.fau.edu/faculty/bogotch/

Equity and Social Justice: Implications for School Leaders

Abstract:
School leaders display their leadership practices within two contexts: inside and outside the school. This presentation will explicate the relationship between equity, fairness and meeting the needs of individual children on the one hand, and advocacy for social justice on the other hand. Prof. Bogotch will provide examples from the lived experiences of teachers and schools in the US, Germany, and Canada addressing equity and social justice, and then raise thought-provoking questions for Israeli school leaders.

Two Questions to Prompt Thinking:
1. How will you as a school leader [or educational leadership researcher] meet the individual needs of students?
2. How can school leaders in Israel advocate more effectively for better social, political, and economic conditions on behalf of his or her students?

Biography: Professor Ira Bogotch is currently at Florida Atlantic University in Boca Raton, one of the regional state universities in Florida. Before that he began his academic career at the University of New Orleans (becoming, anecdotally, the first Jewish professor to be tenured there). His research today focuses on how Canadian and German public schools are successfully integrating Syrian newcomers – a topic that relates to both issues of equity and social justice. He recently co-edited an International Handbook of Educational Leadership (2017), published by Wiley-Blackwell, and, in 2014, co-edited an International Handbook of Educational Leadership and Social (In)Justice published by Springer. He has also served many academic journals (e.g., Urban Education, International Journal of Leadership in Education) in various roles as well as being a reviewer. For five years, Ira served as the founding secular principal of Yeshiva Toras Chaim and its sister elementary institution, Toras Emes Academy, both on Miami Beach. In addition, Ira has been a university administrator in NYC, an ESL instructor in Guatemala, and a community organizer for migrant farm workers and Native Americans. Ira comes to Israel in 2018 for the very first time.