אודות כנס מגמותמינהל החינוך הפך להיות דיסציפלינת מחקר משמעותית בעולם לפני כמה עשורים. בישראל צמח תחום זה והתפתח בעשרים השנים האחרונות. הפעילות האקדמית העשירה בחקר מינהל החינוך הביאה להתפתחות מגמות מינהל החינוך וליצירת כנס המסייע בפיתוח המחקר בתחום זה בישראל.

כנס מגמות מינהל החינוך מתקיים זו הפעם ה-11 במטרה ליצור מפגש בין חוקרים ותיקים בתחום מינהל החינוך בארץ ובין חוקרים צעירים וסטודנטים לתארים מתקדמים. הכנס מסייע בהכרת מגמות המחקר והנושאים החדשים בארץ ובעולם ומאפשר קידום מיזמי מחקר משותפים. האווירה, המפגש וההדדיות אותם מייצר הכנס מאפשרים למחקר הישראלי בתחום חקר מינהל החינוך לפרוח ולהתקדם.
הכנס מתאפשר בזכות פעולתם הנמרצת של פרופ' יזהר אופלטקה מאוניברסיטת תל אביב ופרופ' אדם ניר מהאוניברסיטה העברית בירושלים בקידומו ושמירת איכותו במהלך כל השנים.

הכנס השנה מתמקד בנושא "מסורת, חדשנות ואפקטיביות במינהל החינוך". בבחינה מעמיקה האם שמרנות וחדשנות, בהקשר של מנהיגות חינוכית, הם הפכים, או מהווים מקור להפריה הדדית, ומה השפעתן של מסורת מחד וחדשנות מאידך על האפקטיביות של המנהלים ושל מוסדות החינוך.